Wydział Informatyki PB

Rozkłady zajęć studentów i nauczycieli

Rozkład zajęć nauczyciela

Rozkład zajęć nauczyciela pozwala na szybkie sprawdzenie rozkładu zajęć nauczyciela Wydziału Informatyki. Wykaz zawiera wyłącznie nauczycieli, którzy prowadzą zajęcia w bieżącym semestrze

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat zajęć prowadzonych przez nauczyciela należy ustawić kursor myszki nad wybranym polem na rozkładzie.

Programowanie obiektowe (Ps) grupa 1<br>sala 040<br>stac. I st., kier. informatyka, sem. 2 Rozwiązania szkieletowe w tworzeniu apl. www (Ps) grupa 7<br>sala 218<br>stac. I st., kier. informatyka, sem. 4 Budowa aplikacji użytkowych w technologii WPF (W) grupa 1<br>sala WA-12B<br>stac. I st., kier. informatyka, przedmioty obieralne Budowa aplikacji użytkowych w technologii WPF (Ps) grupa 1<br>sala 218<br>stac. I st., kier. informatyka, przedmioty obieralne Budowa aplikacji użytkowych w technologii WPF (W) grupa 1<br>sala WA-12B<br>stac. I st., kier. inf. i ekon., sem. 6 Budowa aplikacji użytkowych w technologii WPF (W) grupa 1<br>sala WA-6B<br>niest. I st., kier. informatyka, sem. 6 Konsultacje: 203 Konsultacje: 203

Tygodniowy rozkład zajęć nauczyciela
dr inż. Marek Tabędzki

Rozkład zajęć nauczyciela: dr inż. Marek Tabędzki

Terminy konsultacji zaznaczono kolorem  zielonym , inne zajęcia kolorem  niebieskim 

Szczegółowy rozkład zajęć

wtorek

10:15-12:00: Rozwiązania szkieletowe w tworzeniu apl. www (Ps) grupa 7, sala 218, stac. I st., kier. informatyka, sem. 4
12:15-14:00: Budowa aplikacji użytkowych w technologii WPF (Ps) grupa 1, sala 218, stac. I st., kier. informatyka, przedmioty obieralne
14:15-15:50: Budowa aplikacji użytkowych w technologii WPF (W) grupa 1, sala WA-12B, stac. I st., kier. informatyka, przedmioty obieralne
14:15-15:50: Budowa aplikacji użytkowych w technologii WPF (W) grupa 1, sala WA-12B, stac. I st., kier. inf. i ekon., sem. 6

czwartek

10:15-14:00: Konsultacje: 203

piątek

10:15-12:00: Programowanie obiektowe (Ps) grupa 1, sala 040, stac. I st., kier. informatyka, sem. 2

niedziela

11:40-13:15: Konsultacje: 203
13:30-15:05: Budowa aplikacji użytkowych w technologii WPF (W) grupa 1, sala WA-6B, niest. I st., kier. informatyka, sem. 6