Wydział Informatyki PB

Rozkłady zajęć studentów i nauczycieli

Rozkład zajęć nauczyciela

Rozkład zajęć nauczyciela pozwala na szybkie sprawdzenie rozkładu zajęć nauczyciela Wydziału Informatyki. Wykaz zawiera wyłącznie nauczycieli, którzy prowadzą zajęcia w bieżącym semestrze

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat zajęć prowadzonych przez nauczyciela należy ustawić kursor myszki nad wybranym polem na rozkładzie.

Rozwiązania szkieletowe w tworzeniu apl. www (W) grupa 1<br>sala WA-23C-1<br>stac. I st., kier. informatyka, sem. 4 Rozwiązania szkieletowe w tworzeniu apl. www (Ps) grupa 5<br>sala 236<br>stac. I st., kier. informatyka, sem. 4 Rozwiązania szkieletowe w tworzeniu apl. www (Ps) grupa 6<br>sala 233<br>stac. I st., kier. informatyka, sem. 4 Inżynieria oprogramowania (Ps) grupa 7<br>sala 236<br>stac. I st., kier. informatyka, sem. 4 Inżynieria oprogramowania (W) grupa 1<br>sala WA-6B<br>niest. I st., kier. informatyka, sem. 4 Inżynieria oprogramowania (Ps) grupa 1<br>sala 233<br>niest. I st., kier. informatyka, sem. 4 Inżynieria oprogramowania (Ps) grupa 2<br>sala 233<br>niest. I st., kier. informatyka, sem. 4 Konsultacje: 208 Konsultacje: 208 (od 8:45) Konsultacje: 208 Konsultacje: 208 Konsultacje: 208

Tygodniowy rozkład zajęć nauczyciela
dr inż. Tomasz Łukaszuk

Rozkład zajęć nauczyciela: dr inż. Tomasz Łukaszuk

Terminy konsultacji zaznaczono kolorem  zielonym , inne zajęcia kolorem  niebieskim 

Szczegółowy rozkład zajęć

poniedziałek

16:00-17:35: Rozwiązania szkieletowe w tworzeniu apl. www (W) grupa 1, sala WA-23C-1, stac. I st., kier. informatyka, sem. 4
17:40-18:25: Konsultacje: 208

wtorek

8:15-10:00: Konsultacje: 208 (od 8:45)
10:15-12:00: Rozwiązania szkieletowe w tworzeniu apl. www (Ps) grupa 5, sala 236, stac. I st., kier. informatyka, sem. 4
12:15-14:00: Inżynieria oprogramowania (Ps) grupa 7, sala 236, stac. I st., kier. informatyka, sem. 4
14:15-15:50: Rozwiązania szkieletowe w tworzeniu apl. www (Ps) grupa 6, sala 233, stac. I st., kier. informatyka, sem. 4
16:00-16:45: Konsultacje: 208

sobota

8:50-9:35: Konsultacje: 208
9:50-11:25: Inżynieria oprogramowania (Ps) grupa 2, sala 233, niest. I st., kier. informatyka, sem. 4
11:40-13:15: Inżynieria oprogramowania (Ps) grupa 1, sala 233, niest. I st., kier. informatyka, sem. 4
13:30-15:05: Inżynieria oprogramowania (W) grupa 1, sala WA-6B, niest. I st., kier. informatyka, sem. 4
15:10-15:55: Konsultacje: 208