Wydział Informatyki PB

Rozkłady zajęć studentów i nauczycieli

Rozkład zajęć nauczyciela

Rozkład zajęć nauczyciela pozwala na szybkie sprawdzenie rozkładu zajęć nauczyciela Wydziału Informatyki. Wykaz zawiera wyłącznie nauczycieli, którzy prowadzą zajęcia w bieżącym semestrze

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat zajęć prowadzonych przez nauczyciela należy ustawić kursor myszki nad wybranym polem na rozkładzie.

Programowanie aplikacji w języku JavaScript (Ps) grupa 2<br>sala 218<br>stac. I st., kier. informatyka, przedmioty obieralne Programowanie aplikacji w języku JavaScript (Ps) grupa 3<br>sala 218<br>stac. I st., kier. informatyka, przedmioty obieralne Budowa aplikacji sieciowych (Ps) grupa 2<br>sala 218 (co 2 zaj. od 2)<br>stac. II st., kier. informatyka, sem. 2, inż. oprogram. Konsultacje: 208 (od 8:45) Konsultacje: 208

Tygodniowy rozkład zajęć nauczyciela
dr inż. Tomasz Łukaszuk

Rozkład zajęć nauczyciela: dr inż. Tomasz Łukaszuk

Terminy konsultacji zaznaczono kolorem  zielonym , inne zajęcia kolorem  niebieskim 

Szczegółowy rozkład zajęć

wtorek

8:15-10:00: Konsultacje: 208 (od 8:45)
10:15-12:00: Programowanie aplikacji w języku JavaScript (Ps) grupa 2, sala 218, stac. I st., kier. informatyka, przedmioty obieralne
12:15-14:00: Programowanie aplikacji w języku JavaScript (Ps) grupa 3, sala 218, stac. I st., kier. informatyka, przedmioty obieralne
14:15-15:50: Budowa aplikacji sieciowych (Ps) grupa 2, sala 218 (co 2 zaj. od 2), stac. II st., kier. informatyka, sem. 2, inż. oprogram.
16:00-16:45: Konsultacje: 208