Wydział Informatyki PB

Rozkłady zajęć studentów i nauczycieli

Witamy

Strona zawiera rozkłady zajęć studentów i nauczycieli Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej na semestr zimowy roku akademickiego 2018/2019.

Format plików

Rozkłady zajęć dla studentów dostępne są w formacie Portable Document Format (PDF). Użytkownicy dystrybucji systemu operacyjnego GNU/Linux mogą je oglądać i drukować korzystając z programów GhostView, xpdf lub kpdf (dołączanych do większości dystrybucji), jak również z wersji linuksowej programu Adobe® Reader. Użytkownicy systemu operacyjnego Microsoft® Windows™ mogą je oglądać i drukować korzystając z programów: GhostScript i GSview lub Adobe® Reader.

Używane oznaczenia

Na wydrukach zostały wykorzystane następujące oznaczenia:

Dodatkowo zajęcia odbywające się w niepełnym wymiarze jeżeli nie zostało to opisane inaczej (w dolnej części rozkładu) lub nie zostało podane przez prowadzącego na pierwszych zajęciach zostały oznaczone w następujący sposób:

Pierwszy tydzień
Zajęcia odbywają się na studiach stacjonarnych co dwa tygodnie (według poniższego harmonogramu), a na studiach niestacjonarnych co drugi zjazd, począwszy od pierwszych zajęć w semestrze (sprawdź terminy)
Pierwszy tydzień
Zajęcia odbywają się na studiach stacjonarnych co dwa tygodnie (według poniższego harmonogramu), a na studiach niestacjonarnych co drugi zjazd, począwszy od drugich zajęć w semestrze (sprawdź terminy)

W przypadku innej organizacji zajęć stosowne informacje znajdują się na dole rozkładu zajęć lub zostaną przekazane przez prowadzącego na pierwszych zajęciach.

Lokalizacja sal

Sale zajęciowe można znaleźć: