Wydział Informatyki PB

Rozkłady zajęć studentów i nauczycieli

Witamy

Strona zawiera rozkłady zajęć studentów i nauczycieli Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej na semestr letni roku akademickiego 2018/2019.

Format plików

Rozkłady zajęć dla studentów dostępne są w formacie Portable Document Format (PDF). Użytkownicy dystrybucji systemu operacyjnego GNU/Linux mogą je oglądać i drukować korzystając z programów GhostView, xpdf lub kpdf (dołączanych do większości dystrybucji), jak również z wersji linuksowej programu Adobe® Reader. Użytkownicy systemu operacyjnego Microsoft® Windows™ mogą je oglądać i drukować korzystając z programów: GhostScript i GSview lub Adobe® Reader.

Używane oznaczenia

Na wydrukach zostały wykorzystane następujące oznaczenia:

Dodatkowo zajęcia odbywające się w niepełnym wymiarze jeżeli nie zostało to opisane inaczej (w dolnej części rozkładu) lub nie zostało podane przez prowadzącego na pierwszych zajęciach zostały oznaczone w następujący sposób:

Pierwszy tydzień
Zajęcia odbywają się na studiach stacjonarnych co dwa tygodnie (według poniższego harmonogramu), a na studiach niestacjonarnych co drugi zjazd, począwszy od pierwszych zajęć w semestrze (sprawdź terminy)
Pierwszy tydzień
Zajęcia odbywają się na studiach stacjonarnych co dwa tygodnie (według poniższego harmonogramu), a na studiach niestacjonarnych co drugi zjazd, począwszy od drugich zajęć w semestrze (sprawdź terminy)

W przypadku innej organizacji zajęć stosowne informacje znajdują się na dole rozkładu zajęć lub zostaną przekazane przez prowadzącego na pierwszych zajęciach.

Lokalizacja sal

Sale zajęciowe można znaleźć na terenie kampusu Politechniki Białostockiej przy ul. Wiejskiej/Zwierzynieckiej: (poniżej na mapie kampusu)

Mapa kampusu