Wydział Informatyki PB

Rozkłady zajęć studentów i nauczycieli

Informacje ogólne

Studia niestacjonarne

Liczby w nawiasach określają datę aktualizacji rozkładu.

Studia I stopnia inżynierskie

Studia II stopnia magisterskie

Terminarz zjazdów

  1. 02-04.03.2018
  2. 16-18.03.2018
  3. 23-25.03.2018
  4. 13-15.04.2018
  5. 20-22.04.2018
  6. 11-13.05.2018
  7. 09-10.06.2018
  8. 15-17.06.2018