Wydział Informatyki PB

Rozkłady zajęć studentów i nauczycieli

Informacje ogólne

Studia niestacjonarne

Liczby w nawiasach określają datę aktualizacji rozkładu.

Studia I stopnia inżynierskie

Studia II stopnia magisterskie

Terminarz zjazdów

  1. 12-14.10.2018
  2. 26-28.10.2018
  3. 16-18.11.2018
  4. 23-25.11.2018
  5. 07-09.12.2018
  6. 14-16.12.2018
  7. 11-13.01.2019
  8. 25-27.01.2019