Wydział Informatyki PB

Rozkłady zajęć studentów i nauczycieli

Informacje ogólne

Studia niestacjonarne

Liczby w nawiasach określają datę aktualizacji rozkładu.

Studia I stopnia inżynierskie

Studia II stopnia magisterskie

Terminarz zjazdów

  1. 01-03.03.2019
  2. 15-17.03.2019
  3. 29-31.03.2019
  4. 12-14.04.2019
  5. 10-12.05.2019
  6. 17-19.05.2019
  7. 24-26.05.2019
  8. 14-16.06.2019