Wydział Informatyki PB

Rozkłady zajęć studentów i nauczycieli

Studia niestacjonarne

Liczby w nawiasach określają datę aktualizacji rozkładu.

Studia I stopnia inżynierskie

Studia II stopnia magisterskie

Terminarz zjazdów

Najbliższy zjazd: 06-08.10.2017
  1. 06-08.10.2017
  2. 20-22.10.2017
  3. 03-05.11.2017
  4. 17-19.11.2017
  5. 24-26.11.2017
  6. 08-10.12.2017
  7. 15-17.12.2017
  8. 19-21.01.2018