Wydział Informatyki PB

Rozkłady zajęć studentów i nauczycieli

Studia podyplomowe

Liczby w nawiasach określają datę aktualizacji rozkładu

Terminarz zjazdów

  1. 09-10.03.2019
  2. 23-24.03.2019
  3. 30-31.03.2019
  4. 06-07.04.2019
  5. 13-14.04.2019
  6. 11-12.05.2019
  7. 18-19.05.2019
  8. 25-26.05.2019
  9. 01-02.06.2019
  10. 15-16.06.2019