Wydział Informatyki PB

Rozkłady zajęć studentów i nauczycieli

Zajętość sal

Wykaz pozwala na sprawdzenie zajętości sal wykładowych, ćwiczeniowych i laboratoryjnych, używanych na Wydziale Informatyki. Wykaz zawiera wyłącznie sale, które znajdują się na rozkładzie.