Wydział Informatyki PB

Rozkłady zajęć studentów i nauczycieli


Uwaga! Ze względu na ciągłe zmiany uprasza się o systematyczną kontrolę rozkładów zajęć.
Uwaga! Studenci I roku st. inżynierskich powinni zapoznać się z harmonogramem szkoleń bibliotecznych umieszczonym na rozkładzie. Obecność obowiązkowa !!!
Sprawdź, w jakich terminach odbywają się zajęcia zaplanowane co dwa tygodnie.

Studia stacjonarne, kierunek informatyka

Liczby w nawiasach określają datę aktualizacji rozkładu

Studia I stopnia inżynierskie

Studia II stopnia magisterskie

Studia III stopnia doktoranckie

Konsultacje doktorantów:
 1. Sala 219:
  • Tomasz Hordjewicz
  • Dariusz Jankowski
  • Wojciech Łaguna
  • Mirosław Marzewski
 2. Sala 038B:
  • Piotr Oziabło
  • Mateusz Rogowski
  • Piotr Szymkowski
  • Piotr Tynecki

Studia stacjonarne, kierunek informatyka i ekonometria

Liczby w nawiasach określają datę aktualizacji rozkładu

Studia I stopnia inżynierskie

Studia stacjonarne, kierunek matematyka stosowana

Liczby w nawiasach określają datę aktualizacji rozkładu

Studia I stopnia inżynierskie

Studia II stopnia magisterskie

Erasmus Students

The numbers in brackets indicate the date of schedule's update