Wydział Informatyki PB

Rozkłady zajęć studentów i nauczycieli


Uwaga! Ze względu na ciągłe zmiany uprasza się o systematyczną kontrolę rozkładów zajęć.
Sprawdź, w jakich terminach odbywają się zajęcia zaplanowane co dwa tygodnie.

Studia stacjonarne, kierunek informatyka

Liczby w nawiasach określają datę aktualizacji rozkładu

Studia I stopnia inżynierskie

Uwaga! Zajęcia z dr M. Kopczyńskim rozpoczną się od 2 tygodnia zajęć.

Studia II stopnia magisterskie

Uwaga!
  1. Zajęcia z dr G. Rubinem na III sem. studiów II stopnia spec. ITI rozpoczną się od 2 tygodnia zajęć.
  2. Zajęcia z dr T. Grześ na III sem. studiów II stopnia spec. ITI rozpoczną się od 2 tygodnia zajęć.
  3. Zajęcia z dr M. Kopczyńskim rozpoczną się od 2 tygodnia zajęć.

Studia III stopnia doktoranckie

Studia stacjonarne, kierunek informatyka i ekonometria

Liczby w nawiasach określają datę aktualizacji rozkładu

Studia I stopnia inżynierskie

Studia stacjonarne, kierunek matematyka stosowana

Liczby w nawiasach określają datę aktualizacji rozkładu

Studia I stopnia inżynierskie

Studia II stopnia magisterskie

Erasmus Students

The numbers in brackets indicate the date of schedule's update