Wydział Informatyki PB

Rozkłady zajęć studentów i nauczycieli

Informacje ogólne

Sprawdź, w jakich terminach odbywają się zajęcia zaplanowane co dwa tygodnie - link .

Studia stacjonarne, kierunek informatyka

Liczby w nawiasach określają datę aktualizacji rozkładu

Studia I stopnia inżynierskie

Studia II stopnia magisterskie

Studia III stopnia doktoranckie

Studia stacjonarne, kierunek informatyka i ekonometria

Liczby w nawiasach określają datę aktualizacji rozkładu

Studia I stopnia inżynierskie

Studia stacjonarne, kierunek matematyka stosowana

Liczby w nawiasach określają datę aktualizacji rozkładu

Studia I stopnia inżynierskie

Studia II stopnia magisterskie

Erasmus Students

The numbers in brackets indicate the date of schedule's update